Откриване на втората самостоятелна изложба живопис на Мария Лъвчиева в Галерия SOHO, 01.10.2012

Плакат за втората самостоятелна изложба живопис на Мария Лъвчиева, Октомври 2012
Снимки от втората самостоятелна изложба живопис на Мария Лъвчиева в Галерия SOHO, Октомври 2012 Снимки от втората самостоятелна изложба живопис на Мария Лъвчиева в Галерия SOHO, Октомври 2012
Снимки от втората самостоятелна изложба живопис на Мария Лъвчиева в Галерия SOHO, Октомври 2012 Снимки от втората самостоятелна изложба живопис на Мария Лъвчиева в Галерия SOHO, Октомври 2012

С любезното съдействие на Properties in Bulgaria (easyBG Ltd.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *